Leiderstap Leiderstap
drs. Joris van Wijnbergen
Groenstraat 63
5062 NB Oisterwijk
Telefoon 06 11539060
E-mail joris@leiderstap.nl

Wat is Leiderstap?

slider-image-new2

Leiderstap is de stap van ‘willen’ naar ‘kunnen’ en ‘doen’!

Oftewel van motivatie, naar vaardigheden en actie!

Leiderstap helpt met het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap op het gebied van leidinggeven, gespreksvaardigheden en teamontwikkeling.

Gedrag vormt daarbij altijd mijn uitgangspunt. Wat doe je, wat doet de ander, wat wil je en hoe bereik je dat?

Mijn focus ligt op het maken van verbinding en het inzichtelijk maken op welke manier de volgende stap gezet kan worden op weg naar het gewenste gedrag van jezelf en van de ander(en).

De basis voor constant goed presteren vormen High Performing Teams. Zelf Startend Vermogen en onderlinge samenwerking zijn hierbij de essentiële uitgangspunten. Keuzes maken en stappen zetten die ieder persoonlijk en het team verder helpen op weg naar het realiseren van uitdagende doelstellingen.

Leiderstap helpt je jouw impact te vergroten, echt verbinding te maken en waarde toe te voegen zodat medewerkers gemotiveerd en met meer eigen verantwoordelijkheid aan de slag gaan.

Je realiseert je dat medewerkers graag willen weten ‘wat’ er ‘waarom’ moet gebeuren, zodat zij beseffen wat de toegevoegde waarde is van het bereiken van de doelen voor zowel de organisatie als voor zichzelf.

Leiderstap gaat uit van:

Waarom Leiderstap?

Leiderstap helpt je jouw impact te vergroten, echte verbinding te maken met jouw team, zodat je sneller, effectiever en met meer plezier jouw doelen zult bereiken.

Als leidinggevende ben je integraal verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, moet je het goede gesprek voeren met je medewerkers, de balans vinden tussen begrip tonen, luisteren, motiveren, aanspreken op ongewenst gedrag en sturen op resultaten.

Het belang van jouw coachende vaardigheden als leidinggevende wordt steeds groter, Leiderstap helpt je daarmee!

Leiderstap focust op het stimuleren van (persoonlijk) leiderschap van zowel leidinggevenden als medewerkers. Dat leidt tot meer eigen verantwoordelijkheid, meer persoonlijk ondernemerschap en betere resultaten.

Elk traject wordt op maat gemaakt en afgestemd op de specifieke wensen en achtergronden van de betreffende klant. Door als Leiderstap goed in te spelen en te reageren op wat er gebeurt tijdens trainingen en gesprekken, kom ik sneller tot de kern en ontstaat de echte praktijk verbinding die verder gaat dan theoretische tips & tricks. Dat vergroot de impact en de toegevoegde waarde, waardoor sneller en betere resultaten worden bereikt.

Bewustwording, inzicht en invloed staan altijd centraal. Niet afwachten maar focus op het besef dat je altijd zelf een volgende stap kunt zetten!

Aanbod van Leiderstap

Persoonlijk leiderschap zit in iedereen! Het begint bij het zelf zetten van die eerste stap: de Leiderstap

Voorbeelden van onderwerpen van trainingen/ workshops:

Resultaten van trajecten door leiderstap:

Wie is Leiderstap?

drs. Joris van Wijnbergen (1975)

Leiderstap is opgericht en wordt vorm en inhoud gegeven door Joris van Wijnbergen (1975). Na mijn studie Personeelwetenschappen ben ik geruime tijd werkzaam geweest op HR-gebied in verschillende organisaties binnen zowel de profit als de non-profit sector.

Sinds 2008 werk ik als zelfstandig organisatieadviseur en trainer en heb ik voor opdrachtgevers uit verschillende branches veel uiteenlopende opdrachten gedaan.

Training en coaching vormen mijn rode draad, incidenteel werk ik ook als interim P&O consultant.

Vanaf 2014 geef ik ook een dag per week les aan HRM studenten van Fontys Hogescholen.

Mijn expertise en ervaring richten zich vooral op motivatie en gedrag in organisaties, cultuurveranderingen en resultaatgerichte gesprekstechnieken.

Ik maak continue de stap naar de praktijk. Het beantwoorden van vragen als ‘wat levert het de organisatie en de medewerkers op?’ en ‘wat is het nut en de noodzaak van de voorgestelde stappen?’ zijn essentieel in mijn werkwijze.

Aanpak van Leiderstap

Leiderstap helpt met het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap op het gebied van leidinggeven, gespreksvaardigheden en teamontwikkeling.

Met gerichte vraagstelling, humor en empathie prik ik snel door de materie heen. Ik scheid de zin en de onzin van de onderwerpen en vertaal het naar de ‘what’s in it for me’ van de verschillende doelgroepen, zodat je snel en effectief zicht krijgt op wat je direct al kan doen om de gewenste stap te zetten.

Mijn aanpak is laagdrempelig, no nonsense, persoonlijk en betrokken. Ik kom graag tot de kern, over waar het echt om gaat. Ik ben praktijkgericht, besteed eerst aandacht aan het waarom, alvorens in te gaan op het wat.

Bij het intake gesprek zal ik dan ook eerst aandacht besteden aan de achterliggende oorzaak van de vraag. Ik maak graag het belang en de noodzaak van de vraag duidelijk voor alle betrokkenen. Dat doe ik door gericht door te vragen naar ‘de hoeken van het veld’, zoals : ‘Wat gebeurt er als er geen aandacht meer aan het onderwerp wordt besteed?, Wat lost/ levert het op als het onderwerp wordt aangepakt? Voor wie? Op welke manier weet of meet je dat? Waarom is dat belangrijk?’

Ik geloof erin dat je veel kunt beïnvloeden als je je eigen gedrag kunt en wilt analyseren en veranderen.

Deelnemers die u voor gingen in Leiderstap trajecten omschrijven mij als concreet, to the point, laagdrempelig, praktijkgericht, prikkelend en met veel humor.

Contact met Leiderstap

Wilt u in contact komen met Leiderstap? Stuur dan uw bericht in middels onderstaand formulier of stuur een e-mail naar joris@leiderstap.nl. Uiteraard kunt u mij ook bereiken via telefoonnummer 06 11539060.

Ik zie uit naar uw bericht!